Artykuły
Niedzielne 10% na używane gry PS4 - w przyszłym tygodniu Xbox One
Nowości
Prince of Persia: The Two Thrones
Prince of Persia: The Two Thrones
15,00 zł
szt.
Prince of Persia: Warrior Within
Prince of Persia: Warrior Within
19,00 zł
szt.
Quantum Redshift
Quantum Redshift
19,00 zł
szt.
Midnight Club 3: DUB Edition
Midnight Club 3: DUB Edition
19,00 zł
szt.
Regulamin

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę CR Capital Jacek Zima Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Chocimskiej 26/11, 30-057 Kraków, NIP 6772344116, REGON 121251033, KRS 0000358018 W formie sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu www.nogame.pl
1.2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem.
1.3 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4 Każda klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.nogame.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
1.5 W momencie dokonania zakupu, klient potwierdza zapoznanie się oraz akceptacje niniejszego regulaminu.

2. Dane Osobowe
2.1 Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
2.2 Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
2.3 Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia.

3. Przedmiot Działalności
3.1 Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż gier, akcesoriów, podzespołów oraz gadżetów związanych z konsolami oraz komputerami osobistymi.
3.2 Każda pozycja oferowana przez Sklep posiada dokładny opis pozycji, oraz zawiera informacje dodatkowe, o stanie faktycznym, języku oprogramowania, dodatkach oraz wydaniu.
3.3 Zdjęcia ukazujące towar, mają tylko na celu przybliżenie towaru Kupującemu. Nie są to oryginalne zdjęcia przedmiotu. Pełne informacje znajdują się w opisie produktu.

4. Zakupy
4.1 Zamówienie w Sklepie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.nogame.pl
4.2 Za potwierdzenie złożenia zamówienia uważa się naciśnięcie przycisku potwierdzam w podsumowaniu zamówienia. 
4.3 Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4.4 Zapłata zamówienie uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sklepu. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w podanym terminie równoznaczna jest z rezygnacją z zamówienia.
4.5 Towar zakupiony w Skelpie jest rezerwowany na okres trzech dni roboczych. Oznacza to, iż w tym czasie należy odebrać grę, bądź opłącić w przypadku wysyłki. Po tym czasie, zakup uważa się za nieważny.


5. Ceny
5.1 Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
5.2 Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
5.3 Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez witrynę www.nogame.pl. Ceny w punktach stacjonarnych mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.

6. Dostawa
6.1 Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, bądź poczty polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem Sklepu.
6.2 Koszt dostawy pokrywa klient.
6.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające ze zdarzeń losowych (np. powódź, strajk, pożar itp)
6.4 Termin realizacji zamówienia to 1-14 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty na koncie Sklepu.

7. Gwarancja i Reklamacje
7.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
7.2 W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. 
7.3 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, oraz opisać przedmiot reklamacji.
7.4 Okres gwarancji udzielany na poszczególny produkt, zawarty jest w opisie przedmiotu

8. Zwrot towarów
8.1 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy.
8.2 W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
8.3 Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
8.4 Zwracany towar nie może być uszkodzony, oraz pozostać musi w oryginalnym opakowaniu oraz folii, gry używane nie podlegają zwrotowi.

9. Płatności

9.1 Płatności za dokonane zakupy należy uiścić na koncie bankowym sklepu :

Konto bankowe:
Alior Bank

69 2490 0005 0000 4600 8785 7807 

 

9.2 W Przypadku odbioru osobistego płatności należy dokonać gotówką.

9.3 Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

- Informację o obsłudze wszystkich rodzajów kart, którymi można realizować płatność (wykaz)

- W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Czas wysyłki zamówienia w przypadki płatności kartą to 48 godzin 

- Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

10. Postanowienia Końcowe
10.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13/01/2017 i w przyszłości może ulec zmianie.
10.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. 
10.3 W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl